• بذر کتانی
  Cвойства

  استاندارد دولتی روسیه 10582-76

  رطوبت- حداکثر 13 درصد

  ناحالصی علف هرزه- حداکثر 3 درصد

  میزان روغنی دانه ها- حداقل 40 درصد

  Заказать продукт
 • بذر آفتابگردان
  Cвойства

  استاندارد دولتی روسیه 22391-89

  رطوبت- حداکثر 8 درصد

  ناخالصی روغنی- حداکثر 6،5 درصد

  ناخالصی علف هرزه- حداکثر 3 درصد

  بذر خراب شده- حداکثر 0،5 درصد

  میزان روغنی دانه ها- حداقل 40 درصد

  Заказать продукт
 • بذر کلزا
  Cвойства

  استاندارد دولتی روسیه 10583-76

  رطوبت- حداکثر 11 درصد

  اخالصی علف هرزه- حداکثر 3 درصد

  میزان رروغنی دانه ها- حداقل 40 درصد

  Заказать продукт
 • Способы доставки
  01 Ж/Д вагоны (крытые и зерновозы)
  02 Морской транспорт
  03 Контейнерная перевозка
 • Условия доставки

  доставка осуществляется на условиях Incoterms-2010: DAP, CPT, FOB, CFR, CIF

 • Способ оплаты

  прямой банковский перевод