• گندم
  Cвойства

  استاندارد دولتی جمهوری قزاقستان (ST RK) 1046-2008 یا استاندارد دولتی روسیه (GOST P) 52554-2006

  درجه (کلاس): 3-5

  گلوتن:18-26 درصد

  یکای دانه: 700-790 گرم در هر لیتر (g/l)

  رطوبت- حداکثر 14،0 درصد

  ناخالصی علف هرزه- حداکثر 2 در صد

  ناخالصی غله- حداکثر 5 درصد

  Заказать продукт
 • جو
  Cвойства

  استاندارد دولتی جمهوری قزاقستان 2119-2011 یا استاندارد دولتی روسیه 28672-90

  رطوبت- حداکثر 14 درصد

  ناخالصی علف هرزه- حداکثر 2 درصد

  ناخالصی غله- حداکثر 5 درصد

  Заказать продукт
 • جاودار، گندوم سیاه
  Cвойства

  استاندارد دولتی روسیه 16990-88 و استاندارد دولتی روسیه 19092-92

  رطوبت- حداکثر 14،5 درصد

  ناخالصی علف هرزه- حداکثر 2 درصد

  ناخالصی غله- حداکثر 3 درصد

  بذر (دانه های) خراب شده- حداکثر 0،3 درصد

  Заказать продукт
 • جو صحرایی (دوسر)
  Cвойства

  استاندارد دولتی جمهوری قزاقستان 2120-2011 یا استاندارد دولتی روسیه 28673-90

  یکای دانه: حداقل 550 گرم در هر لیتر (g/l)

  رطوبت - حداکثر 13- 15 درصد

  ناخالصی علف هرزه - حداکثر 2-5 درصد

  ناخالصی غله - حداکثر 5-15 درصد

  Заказать продукт
 • Способы доставки
  01 Ж/Д вагоны (крытые и зерновозы)
  02 Морской транспорт
  03 Контейнерная перевозка
 • Условия доставки

  доставка осуществляется на условиях Incoterms-2010: DAP, CPT, FOB, CFR, CIF

 • Способ оплаты

  прямой банковский перевод